Hallitus

Heidi Hölsömäki
puheenjohtaja
puheenjohtaja [at] pirkanmaanseta.fi

Antti
varapuheenjohtaja

Jari
hallituksen jäsen

Hannele
hallituksen jäsen

Janne
hallituksen jäsen

Jarno
hallituksen jäsen

Kati
hallituksen jäsen

Sakari
hallituksen jäsen

Hallituksen tehtävät ja vastuut

  • johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
  • kutsua koolle yhdistysten kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  • vastata ja valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
  • valvoa ja ohjata hallituksen nimeämien työryhmien, työvalio- ja toimikuntien työskentelyä
  • ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
  • ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt ja valvoa henkilöstön työskentelyä
  • vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
  • asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen työryhmiä, jotka hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita

Ehdokkaaksi hallitukseen?

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja sekä puolet hallituksesta ja joka toinen vuosi vastaavasti varapuheenjohtaja sekä toinen puoli hallituksesta. Syyskokoukseen voivat osallistua kaikki Pirkanmaan Setan jäsenet.

Kokemus työnantajuudesta, yhdistystoiminnasta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ovat hyviä edellytyksiä Pirkanmaan Setan hallituksessa toimimiseen. Hallituksessa työskentely vaatii yhteistyökykyä ja sitoutumista koko toimikauden ajaksi.

Mikäli olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, kannattaa nykyiseen hallitukseen olla yhteydessä jo ennen syyskokousta.

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta