Tamperelainen, rodullistettu sateenkaari-ihminen

Aleksandra Lemken valokuvia etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja
rodullistetuista  sateenkaari-ihmisistä.

Ma 20.9. klo 17.-18.30 Tamperelainen, rodullistettu sateenkaari-ihminen -etäkeskustelu (Zoom)

Osana Meistä – About us -valokuvanäyttelyn avajaisia Työväenmuseo Werstaalla

Tampereella asuu, elää, opiskelee ja työskentelee rodullistettuja sateenkaari-ihmisiä (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia), joilla on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi yhdenvertaisesti kaupunkiyhteisössämme.

Sinuiksi ry (entinen Pirkanmaan Seta ry) on yhteistyössä mm. Länsi-Suomen Etnon, Työväenmuseo Werstaan ja Helsinki Pride -yhteisön (HPY) kanssa kutsunut koolle etäkohtaamisen (Zoom), jossa HPY:n sosiaali- ja nuorisopalveluiden asiantuntija Yasmin Yusuf keskustelee Sinuiksi ry:n aktiivin ja kouluttajan Amin kanssa rodullistettujen sateenkaari-ihmisten asemasta Tampereella.

Keskustelun avaa Sinuiksi ry:n tj Mikko Ala-Kapee, joka käy läpi tilaisuudessa noudatetut turvallisemman tilan periaatteet.

Ilmoittaudu tästä.

Saat linkin zoom-tapahtumaan ilmoittautumisesi jälkeen perjantaina 17.9.

Ilmoittautuessasi, sitoudut noudattamaan seuraavia sääntöjä Zoometäkeskustelussa: 

 • Itsestäänselvyyksiä ei ole olemassa. Siksi ohjeet tuodaan esiin yhteisesti, jotta ohjeista tulee yhteisesti jaettua tietoa. 
 • Etäkeskustelutilaisuus ovat kaikesta syrjinnästä vapaata aluetta. Tämä tarkoittaa, että sinä olet tervetullut seuraamaan keskustelua juuri itsenäsi – sellaisena kuin olet.
 • Arvostamme toisiamme yhdenvertaisina
 • Keskinäinen arvostus ja jokaisen ainutlaatuisen omanlaisuuden kunnioittaminen: anna toisen määrittää tai olla määrittelemättä identiteettiään miltään osin.
  TS. noudatamme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta mm. syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisesta, fyysisistä tai henkisistä rajoitteista, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muista tekijöistä. Minkäänlainen kiusaaminen ei ole sallittua. Epäasialliseen kirjoitteluun, mitätöintiin tai muuhun syrjintään puututaan.  
 • Vältä olettamista ja yleistämistä, jotta kaikki voivat tuntea kuuluvansa joukkoon. 
  • Erehtyä saa ja kysymällä asiat selviävät. Kaikille esimerkiksi termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri asioita. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta ryhmässä uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti. 
 • Keskustelua ei saa tallentaa, kuvata, jakaa tai muutoin kopioida. 
 • Häirintä on kiellettyä.
 • Jos koet, että syrjimättömyys ei ole toteutunut, ole yhteydessä Sinuiksi ry:n tj-Mikkoon, joka on tilaisuuden häirintäyhdyshenkilö: mikko.ala-kapee AT sinuiksi.fi. 

  Luomme hyvää henkeä yhdessä. Turvallisessa etätilaisuudessa voi keskittyä olennaiseen, eli kohtaamiseen ja yhdessäoloon. 

Linkki näyttelyn valtakunnalliseen esittelytekstiin: https://seta.fi/meista/

Share Button