Tee lahjoitus

Keräyksen tarkoituksena on sosiaali- ja koulutuspalvelujen, nuorisotyön ja ihmisoikeustyön tukeminen.

Voit käyttää kattojärjestömme Seta ry:n ylläpitämää lahjoitusverkkokauppaa, ja sieltä suoraan Pirkanmaan Seta ry:lle ohjautuvaa lahjoitusta.

Myös MobilePaylla voi lahjoituksen tehdä tästä linkistä, käytä silloin viitenumeroa 500131.

Myös perinteistä suoraa pankkisiirtoa voi käyttää.  Tilinumero on FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH, saajana Seta ry. Pirkanmaan Seta ry:lle ohjautuvat lahjoitukset, joissa käytetty viitenumeroa 500131.

Jos haluat lahjoittaa kattojärjestölle Seta ry:lle tai muille jäsenjärjestöille, käytä tätä linkkiä.

Kiitos lahjoituksestasi!

Keräystili: IBAN: FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH
Viite: 500131
***
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (6.8.2019)
Luvan numero: RA/2019/640
Toimeenpanoaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Pirkanmaan Seta ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta