Koulutus viharikoksiin puuttumisesta

Ammattilaisille, viranomaisille, kaupungin työntekijöille ja järjestötoimijoille:

SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖIHIN KOHDISTUVISTA VIHARIKOKSISTA JA VIHAPUHEESTA

Tiistaina 14.9.2021 kello 14.00–16.00 etäkoulutus

Osana oikeusministeriön koordinoimaa Tiedolla vihaa vastaan -hanketta järjestetään yhteistyössä Sinuiksi ry:n (entinen Pirkanmaan SETA) kanssa koulutus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta häirinnästä, vihapuheesta ja viharikoksista. Tavoitteena on lisätä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten erityispiirteistä ja käydä keskustelua niihin puuttumisesta.

Erityisesti niille ammattilaisille, jotka ovat tunnistaneet syrjiviä tilanteita omassa työssään ja joilla on mahdollisia puutteita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaisten suunnitelmien toteutuksessa ja niiden soveltamisessa arkeen läpinäkyvästi ja asiakaslähtöisesti. Paneelin esimerkkitilanteet painottuvat lasten ja nuorten kohtamaan vihapuheeseen ja -rikoksiin, mutta samaa tietoa voi soveltaa kaikenikäisten kohtaamiseen eri palveluissa ja elämänalueilla.

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Share Button