Koulutustoiminta

Tärkeä osa Pirkanmaan Setan toimintaa on koulutustoiminta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ja tarjota tietoa sekä avartaa ja syventää näkökulmia liittyen seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolten ja perhemuotojen moninaisuuteen. Tarkoituksena on myös lisätä ihmisten valmiuksia kohdata vähemmistöön kuuluvia. Päämääränä on — ihmisten tietoa lisäämällä ja ennakkoluuloja hälventämällä — parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ja kohtelua.

”Kenelle koulutus on suunnattu?”

Koulutuksia suunnataan erityisesti yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämän lisäksi koulutuksia kohdistetaan sosiaali- ja terveysalalla, sekä opetus- ja kasvatustoimen tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutamme mielellämme myös harraste- ja työryhmiä, sekä erilaisilla leireillä (esimerkiksi Prometheus-leirit ja rippikoulut).

”Miksi minun pitäisi osallistua koulutukseen?”

Koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus saada seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden perustietoa, sekä he saavat tilaisuuden tutustua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin ihmisiin. Tämän ohella koulutus antaa tietoa identiteettikehityksestä, sosiaaliseen elämäntilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, sekä yhteiskunnallisesta asemasta. Ammattiin opiskelevat tai jo ammatissa toimivat voivat tutustua oman ammattialan mahdollisuuksiin kohdata, tukea ja neuvoa ihmisiä huomioiden heidän seksuaalinen suuntautumisensa, sukupuolen kokemuksensa sekä perhemuotonsa.

Ennen kaikkea koulutus on turvallinen tilaisuus tarkastella omia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyviä tunteita, mielikuvia sekä uskomuksia.

”Millainen koulutus on?”

Koulutus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käydään läpi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä, sekä esitellään lyhyesti Pirkanmaan Setaa ja sen toimintaa. Toisessa osassa Setan kouluttajakoulutuksen käynyt kokemuskouluttaja kertoo elämästään ja arjestaan, joka antaa kuulijoille mahdollisuuden tutustua homoon, lesboon, bi- tai transihmiseen. Kolmannessa osiossa sana on vapaa, eli kouluttajat ja yleisö keskustelevat eri kysymyksistä, esimerkiksi: ”Milloin huomasit olevasi homoseksuaali?”, ”Miten vanhempasi suhtautuivat, kun kerroit olevasi transsukupuolinen?”, ”Pitäisikö homojen saada adoptoida lapsia?”, ”Miten opettajan/rehtorin/terveydenhoitajan tulisi ottaa huomioon työssään seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuus?”, jne.

Erityisesti nuorille suunnatuissa koulutuksissa käytämme hyväksi erilaisia mielikuvaharjoituksia sekä pienryhmätehtäviä. Mikäli nuoret ovat saaneet etukäteistehtäväksi kirjata nimettömästi kouluttajille suunnattuja kysymyksiä, niitä ei pitäisi sensuroida. Kouluttajat voivat käydä läpi ja lukea ääneen kysymykset, jotka ovat omiaan hälventämään yleisössä mahdollisesti esiintyviä ennakkoluuloja. Kouluttajat ratkaisevat itse, riippuen kysymysten henkilökohtaisuudesta, miten he vastaavat vai jättävätkö täysin vastaamatta ks. kysymykseen.

Toteutamme koulutuksia ja luentoja myös räätälöidysti koulutuksen tilaajan/kohdeyleisön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

”Miten voin tilata koulutuksen ja mitä se maksaa?”

Koulutus- ja luentopalkkiot:

  • vapaaehtoiskouluttajat kulukorvauksia vastaan
  • toiminnanjohtajan neuvontapsykologin pitämät alustukset: erikseen sovittava palkkio ja kulukorvaukset

Alle 20 hengen ryhmät voivat tilata koulutuksen myös Pirkanmaan Setan toimistolle.

Koulutukseen on syytä varata vähintään yksi oppitunti, mutta ihanteellisin kesto on kaksoistunti (90 minuuttia).

Koulutuksen hintaan sisältyy koulutuksessa jaettava materiaali. Koulutus- ja luentopalkkion lisäksi veloitamme tarvittaessa matkakulut, sekä mahdollisesti osa- tai kokopäivärahan.

Koulutustilaukset ja tiedustelut Mikko Väisäselle: toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta