Kevätkokous kutsu ja ilmoittautuminen 30.3.

Arvoisa Pirkanmaan SETA:n jäsen

Olet lämpimästi tervetullut yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 30.3.2021 klo 18.00. Ilmoittautumislinkki on kutsun lopussa. Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti kunniajäsenille ja jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kaksi viikkoa ennen kokousta, ja joiden yhteystiedot yhdistyksellä on tiedossa. Kutsu on lähetetty sähköpostitse, ja kirjeitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei yhdistyksellä ole.

Aika: 30.3.2021 klo 18.00 Bertel-Sali, Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Klo 18.00 Ilmoittautuminen, etäkokoustekniikan testaaminen

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen
Yhdistyksen toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen.Yhdistyksen taloudenhoitaja esittelee asian.

7.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Tukisäätiön perustaminen ja sääntöjen hyväksyminen 

Myönnetään yhdistyksen hallitukselle valtuutus perustaa Pirkanmaan Seta – Vagabondi -tukisäätiö perustamisesta. Säätiö tukee Pirkanmaan SETA ry:n (y-tunnus 0508167-1) yleishyödyllistä toimintaa. Tukisäätiön perustamissopimusluonnokseen ja sääntöluonnokseen voi tutustua etukäteen.

Yhdistyksen syyskokous 2020 myönsi valtuutuksen yhdistyksen hallitukselle Pirkanmaan Seta – Vagabondi -tukisäätiön perustamiselle, kunhan myös toinen vuosikokous vahvistaa päätöksen.

9. Omaisuuden lahjoitus tukisäätiölle. 

Pirkanmaan Seta -Vagabondi -tukisäätiön perustamissopimusluonnoksen mukaan yhdistys lahjoittaa tukisäätiölle peruspääomaksi osakehuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, osakkeet nro 66-78 as.oy Kuninkaanportissa (toimistohuoneisto), osakkeet nro 132-179 as.oy Koulunpäädyssä (asunto) sekä osakkeet nro 4050-4266 as.oy Koulukatu 12:ssa (asunto) sekä käyttöpääoman, ja siirtää osakehuoneistoihin liittyvän lainan nro FI68 4503 0080 3497 35 perustettavan tukisäätiön vastuulle. Lisäksi osakehuoneistojen vuokrasopimukset ja niistä tuleva vuokratulo siirtyvät perustettavalle säätiölle. 

Päätetään toisen kerran perustamissopimusluonnoksen mukaisen peruspääoman luovuttamisesta ja lainavastuun siirtämisestä perustettavalle tukisäätiölle. Yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta on päätettävä 5/6 enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. 

Päätös kiinteistön tai huoneisto-osakkeiden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta, myymisestä tai panttaamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.

10. Pirkanmaan Seta – Vagabondi -tukisäätiön hallituksen jäsenten valinta
Yhdistyksen hallitus tekee vuosikokoukselle ehdotuksen tukisäätiön hallituksen jäsenistä

Kokouksen puheenjohtaja esittelee asian. Valitaan 5 hallituksen jäsentä joko 5- tai 3-vuotiskausille.

11. Yhdistyksen nimenmuutos ja sääntömuutos 

Sääntömuutos- ja nimenmuutosehdotukseen voi tutustua etukäteen.

Uusi ehdotettu nimi on Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry, jolloin käyttönimenä olisi Sinuiksi ry.

Yhdistyksen syyskokous 2020 hyväksyi yhdistyksen sääntö- ja nimenmuutoksen ensimmäisen kerran. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

12.                 Muut esille tulevat asiat

13.                 Ilmoitusasiat

14.                 Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

Ethän tule kokoukseen sairaana. Kokouksessa noudatetaan korona-ajan ohjeistusta. Aluehallintoviraston (AVI) mukaan osallistujaraja on kuusi henkeä. Epidemian vuoksi suurimman osan tulee osallistua etäkokoukseen. Voit myös valtuuttaa tuntemasi jäsenen käyttämään kokouksessa ääntäsi valtakirjalla. Poikkeusolojen vuoksi, pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen tämän linkin kautta ti 30.1. klo 12 mennessä (ilmoita samalla myös valtakirjat).

Toivomme, että jäsenet, joiden sähköposteja meillä ei vielä ole, lähettäisivät meille sähköpostiosoitteensa.

15.3.2021 Tampereella
Pirkanmaan SETA ry:n hallituksen puolesta

Mikko Ala-Kapee

Yhdistyksen toiminnanjohtaja

Share Button