BEHOVSENKÄT: Behövs det en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Pirkanmaan Seta rf har beviljats RAY-finansiering för tre år för att förverkliga en riksomfattande stöd- och rådgivningstjänst. Till de professionella som jobbar förSinuiksi-tjänsten kan vem som helst ställa frågor om sexuell läggning (bl.a. a, bi, homo, lesbisk, pan) och könsidentitet (bl.a. inter, trans*, transvestit, queer) konfidentiellt, pålitligt och anonymt. Du kan ställa frågor som berör dig personligen eller exempelvis någon familjemedlem eller annan närstående.

Tjänsten Sinuiksi betjänar per telefon under jourtider samt besvarar frågor som ställs via nättjänsten eller per e-post. Du kan bekanta dig med den finskspråkiga webbsidan på adressen www.sinuiksi.fi.

Genom att besvara följande frågor hjälper du oss att planera svenskspråkiga tjänster och kartlägga vilka behov som finns.

Tiden för att besvara enkäten går ut 28.7. Enkäten marknadsförs under Åland Pride och Jeppis Pride samt elektroniskt via Setas medlemsföreningar och deras medlemmar.
Upplever du att det behövs en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Share Button