VAALILUPAUS YHDENVERTAISUUDESTA: Tarkista millaista yhdenvertaisuutta sinun ehdokkaasi ajaa

Syrjimätön-Suomi-banneri-300px-verkkoon

YK:n rasisminvastainen päivä 21.3.2015

Mediatiedote: julkaisuvapaa heti

Jo yli 150 kansanedustajaehdokasta on sitoutunut edistämään kaikkien yhdenvertaisuutta Syrjimätön Suomi -vaalilupauskampanjassa.

Syrjimätön Suomi -kampanja avattiin Rasisminvastaisella viikolla ja se jatkuu aina eduskuntavaaleihin 19.4. saakka. Ehdokkaat siis ehtivät yhä tehdä yhdenvertaisuuslupauksen!

Kampanjassa ehdokas lupaa edistää kaikkien suomalaisten yhdenvertaisuutta riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.

– Kaikki pyrimme kasvamaan parhaimmiksi versioiksi itsestämme ja moninaisuudelle on annettava tilaa niin itsessä kuin muissakin. Moniperustainen syrjintä on arkipäivää Suomessa. Myös rakenteelliseen piilosyrjintään tulee pystyä puuttumaan, painottaa Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Kampanjan mielenkiintoisinta antia ovat ehdokkaiden itse muotoilemat ajatukset yhdenvertaisuudesta. Osa haluaa muun muassa taata paperittomien terveydenhuollon, ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin, vammaisten ihmisten oikeudet itsenäiseen elämään, erimuotoisille perheille yhtäläiset oikeudet ja steriloinnin poistamisen transsukupuolisilta.

Kärjekkäimmät edustajat haastavat tammikuussa uudistettua yhdenvertaisuuslakia ehdottamalla positiivisesta erityiskohtelusta ja pakkoruotsista luopumista tai vastaperustetun yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston lakkauttamista. Myös maahanmuuttokriittisyys nostaa päätään yksittäisten lupauksen tekijöiden joukossa.

– Yhdenvertaisuuslupauksen on tehnyt muutama yllättävä nimi. Kehotan äänestäjiä selvittämään tarkkaan millaista ajattelua kukin ehdokas ajaa. Ehdokkaaseen voi aina olla myös suoraan yhteydessä, jos lupauksen sisältö jää epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi, kehottaa valtakunnallisen Rasmus ry:n puheenjohtaja Christian Thibault.

Eduskuntavaalien jälkeen äänestäjät voivat seurata miten hyvin valituksi tulleet kansanedustajat pitävät kiinni antamastaan yhdenvertaisuuslupauksesta.

Lupaukseen voi tutustua osoitteessa www.syrjimatonsuomi.fi

Syrjimätön Suomi -kampanjassa ovat mukana Seta, Rasmus-verkosto, Uskontojen Uhrien Tuki ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kynnys ry, Rikosuhripäivystys, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Liikkukaa! ry ja SINUIKSI -tuki-ja neuvontapalvelu.

Ehdokkaat saavat tunnukset lupauksen tekemistä varten puoluetoimistoilta ja vaalivastaavilta. Oman allekirjoituksen voi lisätä aina vaalipäivään saakka.

Ehdokkaiden esittämät henkilökohtaiset näkemykset eivät edusta kampanjassa mukana olevien järjestöjen näkemyksiä.

Lisätietoja kampanjasta

Mikko Väisänen
toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Setan
tuki- ja neuvontapalvelu www.sinuiksi.fi
040 5107488
mikko.vaisanen[]sinuiksi.fi

Share Button