Syyskokouskutsu 14.12.2019

Hyvä Pirkanmaan SETA:n jäsen,

Olet tervetullut sääntömääräiseen syyskokoukseemme. Tule päättämään yhteisistä asioistamme.

Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika lauantaina 14.12.2019 kello 14 alkaen

Paikka Yhdistyksen toimisto, Pirkanmaan SETA ry, Näsilinnankatu 48 E (3. krs), Tampere
Tulo-ohjeet toimistolle (myös esteettömät tulo-ohjeet) kuvien kera.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020

Toimintasuunnitelmaluonnokseen voi tutustua viikkoa ennen kokousta verkkosivuillamme.

6.1. Valtuutetaan hallitus tekemään sopeutettu toimintasuunnitelma rahoituspäätösten niin vaatiessa

7. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020

7.1. Valtuutetaan hallitus tekemään sopeutettu talousarvio rahoituspäätösten niin vaatiessa

8. Yhdistyksen johtosäännön vahvistaminen
Johtosääntöluonnokseen voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla.

9. Päätetään kokouspalkkiosta yhdistyksen työvaliokunnalle

10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020

11. Vahvistetaan, että vuoden 2019 budjetissa ei-avustettavassa toiminnassa budjetoituna olleet jäsenmaksutulot siirretään vuoden 2019 tilinpäätöksessä avustettavan toiminnan alle

12. Valtuutus asunnon ostoon: valtuutus talousvaliokunnalle ottaa tarvittava laina, pantata sitä vastaan ostettava asunto-osake ja tarpeen vaatiessa Kuninkaankatu 15 toimistohuoneisto sopivan asuntokohteen ilmaantuessa ja ostaa kyseinen asunto-osake yhdistykselle.

13. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja kaudelle 1.1.2020–31.12.2021

14. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 1.1.2020–31.12.2021

15. Valitaan tilintarkastusyhteisö vuodelle 2020

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen

Tampereella 28.11.2019

Tervetuloa yhdistyksen vapaamuotoisiin pikkujouluihin kokouksen päälle. Toivottavasti haluat olla jäsenemme myös ensi vuonna. Kiitos kuluneesta vuodesta!

Pirkanmaan SETA ry:n hallituksen puolesta,

Mikko Väisänen, yhdistyksen toiminnanjohtaja

Share Button