Ryhmät korona-aikana

Osa vertais- ja toimintaryhmistämme palaavat syyskaudella. Pirkanmaan Setan toimiston isompi ryhmätila soveltuu turvavälillä pidettäviin vertaisryhmätapaamisiin. Pienempi vertaisryhmätila on valitettavasti liian pieni kokoontumisiin.

Ryhmiin voi osallistua 12 henkilöä. Useimpiin ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen, jotta osallistujamäärä on tiedossa ja jotta ryhmään tulijat tietävät, että he mahtuvat ryhmään. Ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterin kyseisen päivän ryhmäkuvauksesta. Nuorten ryhmässä kerätään osallistujien yhteystiedot paikan päällä, sillä ennakkoilmoittatuminen koettiin vaikeaksi

Ilmoittautuneille ilmoitetaan ryhmäpäivänä klo 12 mennessä, että he mahtuvat mukaan ja tietävät että ovat tervetulleita.

Turvallisemman tilan ohjeiden lisäksi korona-aikana noudatamme myös seuraavia AVI:n tiedotteisiin perustuvia turvaohjeita:

 • Ryhmiin voivat osallistua vain oireettomat ja ei-riskiryhmiin kuuluvat (kukin tietää itse, kuuluuko riskiryhmään, käytä omaa harkintaa.)
 • Noin 1 metrin turvaväli (kokoontumistilan tuolit ovat sijoitettu sopivin välein valmiiksi)
 • Huolehdimme hyvästä käsihygieniasta (pesethän kädet mm. tullessasi) THL:n ohjeiden mukaan, jotka ovat toimistolla.
 • Toimistolla on jaossa kasvomaskeja.
 • Huolehdi yskimishygieniasta.
 • Ilmoittautuminen on osallistujamäärän lisäksi tärkeää siksi, jos joku sattuukin tartuttamaan tietämättään, niin mahdollisen tartunnan saaneisiin saadaan yhteys. Huomaathan, että ilmoittautumisessa antamaasi yhteystietoa voidaan käyttää myös jälkikäteen sinun tavoittamiseesi. (Ilmoittautumistiedot hävitetään kuukauden kuluttua ryhmästä tietoturvasyistä.)
 • Emme kättele tai halaa.

Seuraavana päivänä työntekijät desinfioivat käytetyt tilat Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Tutustu myös alla oleviin turvallisemman tilan ohjeisiin.


Turvallisemman ja yhdenvertaisemman vertais- ja toimintaryhmän ohjeita

 • Kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat: Pirkanmaan Seta on syrjinnästä vapaa alue. Tutustu erilliseen Syrjinnästä vapaa alue-ohjekuvan sisältöön: Kuva on yllä.
 • Tila on päihteetön.
 • Arvostamme toisiamme yhdenvertaisina.
 • Vaitiolovelvollisuus on kaikista tärkein sääntö: ryhmässä jaetut asiat jäävät ryhmän sisäiseksi. Myöskään edellisellä kerralla kerrottuja asioita ei käsitellä seuraavilla kerroilla ilman asianomaisten lupaa.
 • Vaitiolovelvollisuus on edellytys luottamuksen syntymiselle.
 • Keskinäinen arvostus ja toisen yksityisyyden kunnioitus: anna toisen määrittää itsensä mm. seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta, jos hän haluaa. Vältä olettamista ja yleistämistä, jotta kaikki kuuluvat joukkoon, eikä synny kuvaa, että ryhmä on vain tietylle identiteettiryhmälle.
 • Kutsuminen: Jokainen saa päättää, millä nimellä tulee kutsutuksi.
 • Erehtyä saa ja kysymällä asiat selviävät. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri asioita. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta ryhmässä uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti.
 • Annetaan tilaa jokaiselle: osa on aktiivisia, osa haluaa vain kuunnella, osaa voi ystävällisesti toppuutella, jos puhuu muiden päälle tai muut eivät saa suunvuoroa. Anna toisen puhua puheenvuoronsa loppuun ja puhu vasta sitten.
 • Ei paljasteta luvatta toisiamme ryhmän ulkopuolella (”Moi, me nähtiin siellä Pirkanmaan Setan vertaisryhmässä.”)
 • Kunnioitamme jokaisen koskemattomuutta: emme hyväksy seksuaalista häirintää ja noudatamme suojaikää.
 • Hyvä me! Luomme hyvää henkeä yhdessä. Turvallisessa ryhmässä voi keskittyä ryhmässä olennaiseen eli yhdessä olemiseen ja toisten seurasta nauttimiseen.
 • Yhdessä sopiminen: Kaikki ei ole ohjaajan vastuulla: Jaa ja osallista.
 • Luota että, tilanne kantaa: Tehdään yhdessä – kaikki tarvittava (puheenaiheet, ideat, tavat toimia) nousevat yhdessä ryhmässä keskustellen.
 • Puheeksi ottaminen: Itsestäänselvyyksiä ei ole olemassa, siksi ohjeet sanotaan ääneen yhteisesti, jotta kaikki tietävät samat asiat ja ohjeita tulee yhteisesti jaettua tietoa.
 • Aina voi ottaa yhteyttä tj-Mikkoon (toiminnanjotaja [at]pirkanmaanseta.fi), oli pieni tai suuri asia. Työntekijä lopulta vastaa ryhmien toiminnassa ja auttaa ratkaisemaan tilanteita.

Kullakin ryhmällä voi olla tarkentavia, yhdessä sovittuja sääntöjä.

Hyvää ryhmää kaikille!

Share Button