Tutustu Pirkanmaan SETA ry:n toimintasuunnitelmaluonnokseen 2019

Toimintasuunnitelma vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa 15.12.

Pääset tutustumaan edotukseen tästä linkistä: Tosuluonnos-Pirkanmaan-Seta-2019-FINAL

Share Button

Pirkanmaan SETA ry:n strategiaehdotus syyskokoukselle

 

Pirkanmaan SETA ry:n hallitus esittelee tämän strategiaehdotuksen hyväksyttäväksi syyskokouksessa 15.12. yhdistyksen viralliseksi strategiaksi.  Kokouksessa käydään aiheesta keskustelu ja esitellään strategiantyön eri vaiheet. Strategia olisi voimassa toistaiseksi.

VISIO

Yhdistys on turvasatama, koti ja turvallisen tilan luoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

 • Yhdistyksen tavoitteena on yhteiskunta jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat elää omana itsenään, ilmentää itseään avoimesti itse määrittelemissään rajoissa sekä kohdata ja luoda yhteyksiä muihin.
 • Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin ja jokainen voi kokea kuuluvansa joukkoon.
 • Tavoitteena on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat erityisyytensä elämää rikastuttavana voimavarana.
 • Yhdistys on turvasatama koko elämänkaaren ajan.  

MISSIO

Yhdistys edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla tuen saamista ja luomalla turvallista tilaa sekä toimimalla asiantuntijana.

 • Yhdistys tuottaa valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua, joka on helposti lähestyttävä ja tavoitettava palvelu asuinpaikasta riippumatta.
 • Yhdistys on maakunnallinen toimija, joka mahdollistaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistukitoimintaa ja sosiaalisia kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa Pirkanmaalla.
 • Yhdistys toimii siltojen rakentajana eri toimijoiden välillä ja tekee aktiivista yhteistyötä Pirkanmaalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman edistämiseksi.
 • Yhdistys on tunnettu asiantuntijajärjestö, jolla on erityisosaamista seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveydestä.

STRATEGISET TAVOITTEET

 1. Laadukas, ihmisläheinen ja osallisuutta luova tukitoiminta Yhdistys edistää toiminnallaan ja toiminnassaan turvallista tilaa seksuaali-ja sukupuolivähemmistöille.
  Yhdistys mahdollistaa tuen saamisen matalalla kynnyksellä ja kehittää toimintaa yhä helpommin saavutettavaksi.
  Yhdistys auttaa ihmisiä löytämään tarvitsemaansa tukea ja etsii niitä, jotka tukea tarvitsevat.
  Yhdistyksen toiminnan piiriin hakeutuvat saavat valmiuksia työstää omaa identiteettiään, voimaantua, hyväksyä itsensä ja edistää omaa osallisuuttaan.
  Yhdistys edistää yhteisöllisyyttä ja rakentaa siltoja yhteisön sisällä.
  Yhdistyksen tarjoama tuki ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
 2. Yhdistys on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Pirkanmaalla ja tuottaa tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä.
  Yhdistys edistää ja jalkauttaa turvallista tilaa luovia toimintatapoja. Turvallinen tila Pirkanmaalla laajenee.
  Yhdistys tuottaa suuntautumis- ja sukupuolioletuksista vapaata, sensitiivistä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymyksistä.
  Yhdistys tuottaa kohdennettua tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja seksuaaliterveydestä.
  Yhdistys edistää sensitiivistä kohtaamista muiden toimijoiden palveluissa Pirkanmaalla, jotta jokainen saisi tarvitsemiaan palveluja tullen kohdatuksi omana itsenään.
  Yhdenvertaisuus Pirkanmaalla edistyy ja vahvistuu.
  Yhdistys on edelläkävijä, joka kehittää ja jakaa toimintamalleja yhdenvertaisuuden ja sensitiivisen kohtaamisen edistämiseksi.
 3. Yhdistyksellä on vahvat toimintaedellytykset perustehtävän toteuttamiseksi
 • Yhdistys varmistaa ja kehittää omaa varainhankintaa, jonka tuottoja suunnataan paikallistoiminnan rahoittamiseen.
 • Yhdistyksessä varmistetaan omavaraisuus ja turvataan oma talous, jotta perustehtävän toteutus turvataan.
 • Yhdistys järjestää tapahtumia, joiden avulla kerätään varoja toimintaan.
 • Jäsenhankintaa edistetään.
 • Yhdistystä hallinnoidaan avoimesti lakien, yhdistyksen sääntöjen ja hyvän hallintotavan mukaisesti.
 • Kehitetään johtamista yhdistyksessä toiminnan, talouden sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Yhdistyksessä toimijat, niin henkilöstö, luottamushenkilöt kuin vapaaehtoiset voivat hyvin tehtävissään.

YHDISTYKSEN ARVOT

Inhimillisyys

Yhteys ihmisiin

Yhteisöllisyys

Turvallinen tila

Saavutettavuus

Kunnioitus

Yhdenvertaisuus

Seksuaalimyönteisyys

Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja sekä jokaisen seksuaalioikeuksia.

Olet tervetullut juuri sellaisena kuin sinä olet tai joksi olet matkalla riippumatta syntyperästäsi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi tai sairaudestasi; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi; kansalaisuudestasi, elämänkatsomuksestasi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, seksuaali-identiteetistäsi, vammaisuudestasi, kielestäsi, perhe- tai suhdemuodostasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi.

Syrjintä on kiellettyä.

Share Button

Kiinnostaisiko sinua toimiminen Pirkanmaan Setan hallituksessa?

 

Johanna Repo on toiminut kauden 2017-2018 Pirkanmaan Setan puheenjohtajana ja työntekijöiden esimiehenä.    Hän ei ole asettumassa ehdolle uudelle kaudelle, sillä hän on havainnut, miten monimutkaista on yhdistää kokopäivätyö, arki pienten lasten kanssa ja äärettömän tärkeä, merkityksellinen ja antoisa vapaaehtoistyö puheenjohtajana.            Johannan kaudella on kiinnitetty erityistä huomiota työnantajakysymyksiin, työn painopisteiden määrittämiseen, hyvään ja läpinäkyvään hallinnointiin ja vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimiseen. Johanna on myös läpivienyt yhdistyksen strategiatyön, jonka tulos esitellään jäsenille syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

Lauantaina 15.12. klo 14 järjestettävässä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitukseen kolme jäsentä kaksivuotiskaudelle.

Kokous pidetään Tampereella Pirkanmaan Setan toimistolla
Näsilinnankatu 48 E, Tampere (3. krs. Pääset huomaamatta perille). Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että ehdokkaita on tarjolla hallituspaikoille yli valittavan määrän.

Sinun ei tarvitse olla Pirkanmaan Setan jäsen voidaksesi olla ehdolla, mutta syyskokouksessa äänestämiseen jäsenyys edellytetään.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • edistää ihmisoikeuksia seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta
 • johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • toimia yhdistyksen työntekijöiden esihenkilönä ja tukea heitä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä
 • valvoa ja ohjata hallituksen nimeämien työryhmien, työvalio- ja toimikuntien työskentelyä
 • nimetä jäsenet keskuudestaan yhdistyksen johtoryhmään
 • ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
 • ottaa ja vapauttaa yhdistyksen vastuuhenkilöt ja valvoa heidän työskentelyään
 • vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
 • asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen työryhmiä, jotka hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita

Tehtäviä ja vastuualueita jaetaan hallituksen jäsenten kesken.

Noin kerran kuussa pidettävät hallituksen kokoukset kestävät yleensä 2-3 tuntia, joiden lisäksi osallistutaan eri tempausten toteuttamiseen ja asioiden selvitystöihin sovitusta vastuualueesta riippuen.

Hallituksen kokousten välillä asioista keskustellaan muun muassa sähköpostitse.

Voit asettua ehdolle syyskokouksessa. Kysy halutessasi lisätietoja toiminnanjohtajalta: mikko.vaisanen[AT]pirkanmaanseta.fi

Varauduthan esittäytymään jäsenistölle ja kertomaan miksi juuri sinut kannattaisi valita hallitukseen.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Vaaliterveisin,

Pirkanmaan Setan hallitus

Share Button

Leimarit® la 10.11. klo 22 @yo-talo

YO-talo | Kauppakatu 10 | Avoinna klo 22 – 04 | K18

Uutta tanssimusiikkia ja vanhoja hittejä sopivana sekoituksena klo 04 asti.

YO-talolla on paljon tilaa tanssahdella hyvän musan tahtiin ja nauttia hyvästä seurasta viilentävien juomien kera.

Mikäli haluat välttyä jonotukselta, saavuthan ajoissa!

Bileet tarjoaa:
Pirkanmaan SETA ry
pirkanmaanseta.fi
Liput:

3€ Setan jäsenjärjestöjen jäsenkorteilla
5€ normaalihintainen sisäänpääsy
YO-talo | Kauppakatu 10 | Avoinna klo 22

Share Button

Avoin kutsu ihan kaikille: Tervetuloa avoimiin oviin maanantaina 22.10. klo 16.00-18.00

 

 

 

 

 

Avoin kutsu ihan kaikille: Tervetuloa avoimiin oviin
maanantaina 22.10. klo 16.00-18.00

Hivpointin Tampereen toimipiste, Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hanke ja Pirkanmaan SETA sekä sen Sinuiksi-palvelu muuttivat kesäkuussa samaan toimistoon.

Nyt haluamme kutsua juuri sinut tutustumaan meihin sekä uusiin, esteettömiin toimitiloihimme.  Sinua saattaa kiinnostaa toimintamme, vertaisryhmämme tai muut palvelumme. Tule tutustumaan.

Ei tarvitse ilmoittautua, Tervetuloa!

Osoitteemme on Näsilinnankatu 48 E, Tampere (Maa- ja metsätalo). Selkeät tulo-ohjeet toimistolle kuvien kera (myös esteettömät tulo-ohjeet) löydät täältä.

Keitä me olemme:

Hivpoint/Tampere
Hivpoint on valtakunnallinen Stea:n rahoituksella toimiva järjestö, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä hiv-tartuntoja ja muita seksitauteja, parantaa seksuaaliterveyttä ja vähentää hiviin kohdistuvia ennakkoluuloja. Työmuotoina ovat koulutus, hiv-testaus ja neuvonta mm. puhelimitse ja chatissä. Palvelut on tarkoitettu hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen, tartunnasta huolestuneille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lisätietoja saat: www.hivpoint.fiwww.miestenkesken.fi ja www.justwearit.fi.

Taakasta voimavaraksi -hanke
Taakasta voimavaraksi on Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää sateenkaari-ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Järjestämme erilaista vertaistoimintaa ja kartoitamme kokemuksia mm. kyselyiden avulla. Pyrimme parantamaan uskonnollisten yhteisöjen valmiuksiin kohdata sateenkaari-ihmisiä toiminnassaan. Kehitämme koulutusta ja sovittelua. Autamme sateenkaarijärjestöjä ottamaan huomioon hengellisten ja/tai uskonnollistaustaisten jäsenten erityiset tarpeet.

Sinuiksi-palvelu/Pirkanmaan Seta ry
Sinuiksi-palvelu on Pirkanmaan SETA ry:n hallinnoima ja Stea:n rahoittama valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu. Ammattilaisemme antavat tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Yhteydenoton aiheita voivat olla seksuaalinen suuntautuminen, seksi ja seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu. Toimintamme kuuluu myös laajaa vertaistoimintaa kuten puhelinvertaisia, alueellisia vertaisryhmiä Tampereella, Seinäjoella, Sastamassa ja Hämeenlinnassa sekä chat-vertaisryhmiä. Pelkästään Tampereella kokoontuu 16 eri vertais- ja toimintaryhmää.

Lue lisää Sinuiksi-sivun uudelta sivulta.
Palvelussamme on vuodessa noin 800 yksittäistä asiakasta. Sinuiksi-chatit tavoittavat 300 yksittäistä yhteydenottajaa ja alueelliset, yli 20 vertaisryhmämme kokoavat noin 400 kävijää vuodessa.

Share Button

Kinky Boots -musikaali tukee Sinuiksi-palvelua

 

 

 

 

 

Helsingin kaupunginteatterin Kinky Boots-musikaalin näyttelijät keräsivät ensi-iltalahjojen sijaan kolehdin annettavaksi musikaalin teemaan sopivalle hyväntekeväisyyskohteelle.

Näyttelijät kokivat että, valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu toteuttaa käytännössä sitä, minkä musikaali pukee sanoiksi: hyväksy itsesi, ole oma itsesi, anna kaikkien olla sellaisia kuin he ovat.

Sinuiksi-palvelun työntekijät ja vertaiset ovat ylpeitä voidessaan vastaanottaa lahjoituksen toimintamme tukemiseksi. Lämmin kiitos!

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta