Tee lahjoitus

Keräyksen tarkoituksena on sosiaali- ja koulutuspalvelujen, nuorisotyön ja ihmisoikeustyön tukeminen.

Pirkanmaan SETA ry:lle ohjautuvat lahjoitukset, joissa käytetty viitenumeroa 2626. Valtakunnalliselle Setalle ohjautuvat lahjoitukset viitenumerolla 1009 tai ilman viitenumeroa. Muiden jäsenjärjestöjen viitenumerot löydät täältä.

Käytäthän maksaessasi viitenumeroamme 2626, niin tukesi ohjautuu oikeaan kohteeseen.

Kiitos lahjoituksestasi!

Keräystili: IBAN: FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH
Viite: 2626
***
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)
Luvan numero: RA/2017/1106
Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Pirkanmaan Seta ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Share Button

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta jo 40 vuotta