Kaikki kirjoittajan Mikko Väisänen artikkelit

Seksuaalisuus on myös rajoja – vastauksia ulostulo-oppaasta saatuun palautteeseen

Haluamme nostaa esiin, että oman suuntautumisen ja seksuaalisuuden ilmentämisessä on rajoja, joita ei voi ylittää ilman että aiheutetaan vahinkoa.                               Kuva: Katariina Huuhka.

Olemme saaneet palautetta Ulostulo-oppaastamme. Yhteydenottajien huoli on keskittynyt tapaan, jolla opas tuo esiin lapsikohtaisen seksuaalisen suuntautumisen, eli pedo- ja hebefilian.

Haluamme seuraavassa avata aihetta tarkemmin. Aihe kytkeytyy myös professori Puolimatkan ulostuloihin sekä THL:n koulukyselyyn, jonka mukaan mm. sateenkaarinuorilla on suurempi riski joutua kohtaamaan seksuaalista häirintää.

Julkaisimme valtakunnallisessa Sinuiksi-palvelussa Turvallisen ulostulon oppaan ensimmäisen version vuonna 2016. Odotimme tällöin palautetta juuri pedo- ja hebefiliaa koskevasta sanastokohdasta. Silloin saimme yhden palautteen.

Olimme pitkään pohtineet erilaisia rajauksia, joiden tekeminen on haastavaa, etenkin kun esimerkiksi parafilioiden ja seksuaalisten suuntautumisten raja ei ole asiantuntijoiden piirissä yksiselitteinen. Lopulta päädyimme ottamaan sanastoon mukaan ne tiedossa olevat määritelmät, jotka koskivat eläviin ihmisiin kohdistuvia seksuaalisia suuntautumisia. Tällöin esineisiin, eläimiin ja vainajiin kohdistuva kiinnostus rajautuivat pois sanastosta – myönnettäköön että rajaus on melko keinotekoinen. Toki neuvontapalveluumme tulee yhteydenottoja myös näitä kiinnostuksia koskien, jolloin keskustelemme arvottamatta ja asiallisesti aiheesta tuoden esiin myös eettiset näkökulmat. Olemme myös pyörtämässä linjaustamme siten, että harkitsemme chat-ryhmän luomista objektiseksuaaleille.

Oppaamme pääaihe on sinuiksi tuleminen ja kaapista ulostulo itselle ja mahdollisesti muille. Palvelumme yhteydenotoista kolmasosa tulee nuorilta, loput kaikenikäisiltä seksuaalista suuntautumistaan, seksuaalisuuttaan ja sukupuoli-identiteettiään pohtivilta ihmisiltä. Ihmiset havahtuvat itseensä monista syistä hyvin eri kohdissa omaa elämäänsä. Olemme yrittäneet huomioida tämän opasta kirjoitettaessa.

Pedofilia on todettu useissa tutkimuksissa pysyväisluonteiseksi alle murrosikäisiin kohdistuvaksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi, josta tullaan tietoiseksi usein teini-ikään mennessä. Yhdysvaltalaisessa DSM-5 sairausluokituksessa se on määritelty psykiatriseksi häiriöksi, silloin jos henkilö on toteuttanut seksuaalisia halujaan suhteessa lapsiin ja/tai suuntautuminen aiheuttaa kärsimystä henkilölle itselleen. Kansanterveydellisenä tavoitteena on, että pedofiilisistä tuntemuksistaan tietoiseksi tuleva saisi apua siihen, että ei lähde toteuttamaan seksuaalisia tarpeitaan lasten kanssa ja että hän pystyy tulemaan toimeen suuntautumisensa kanssa itseä ja muita vahingoittamatta.

Lapsikohtaista suuntautumista ei siis voida parantaa ihmisestä pois, mutta hänelle voidaan antaa tukea siihen, että hän ei vahingoita muita eikä itseään. Siksi näimme tärkeänä ottaa pedofilian mukaan oppaaseen, jotta henkilöt, jotka tunnistavat suuntautumisen itsessään osaisivat hakea apua mahdollisimman varhain. Tavoitteena on, että henkilö tietoisesti pidättäytyy toteuttamasta taipumustaan niin että lapset eivät altistu seksuaaliseen häirintään. Lasten koskemattomuus on ensiarvoisen tärkeää, siksi aiheesta on välttämätöntä puhua. Moni pedofiili on terapiassa todennut, että jos olisi nuorena saanut aiheesta asiallista tietoa ja mahdollisuuden puhua tilanteestaan avoimesti ja saada siihen apua, monelta vakavalta ongelmalta olisi voitu välttyä.

Aihe herättää vahvoja tunteita. Ilmeisesti tästä syystä Sexpo on vasta tänä keväänä saanut rahoituksen ensimmäiseen Suomessa toteutettuun seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyhankkeeseen (SeriE) jossa autetaan henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä seksuaalirikokseen lapsia tai nuoria kohtaan.

Mielestämme se, että käsittelemme tätä arkaa, mutta tärkeää aihetta sanastomme seksuaalista suuntautumista käsittelevässä kappaleessa, ei rinnasta esim. pedofiliaa ja homoutta, sillä samassa kappaleessa puhutaan myös heteroudesta, biseksuaalisuudesta, panseksuaalisuudesta ja aseksuaalisuudesta sekä muista suuntautumisista, jotta ihmisillä on mahdollisuus makustella joistain ajassa olevia määritelmiä, tunnistaa niistä itsensä tai määrittää – tai olla määrittämättä – itsensä.

Vaikenemisen sijaan, koemme että tabuina pideytyistä aiheesta tulee voida puhua avoimesti, jotta vanhahtavia ennakkoluuloja voidaan murtaa. Asiantuntijoiden mukaan lapsikohtaisessa suuntautumisessa ei esimerkiksi ole painotuseroja sen mukaan kohdistuuko aikuisen kiinnostus eri tai samaa sukupuolta oleviin lapsiin.

Tähdennän, että emme ole muuttamassa suojaikärajaa, vaan haluamme pikemminkin nostaa esiin, että oman suuntautumisen ja seksuaalisuuden ilmentämisessä on rajoja, joita ei voi ylittää ilman että aiheutetaan vahinkoa. Seksuaalioikeuksiin ei sisälly oikeus vahingoittaa toista ihmistä. Toisaalta pelkkien lapsikohteisten tunteiden voimakas tuomiseminen tai niistä vaikeneminen voivat estää avun hakemisen.

Koemme, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja -enemmistöjen keskuudessa tulee voida puhua seksuaaliterveydestä, omista ja muiden rajoista, nautinnosta, mielihyvästä ja muiden kunnioittamisesta selkeästi, ilman häpeää ja jättämättä puhumatta aiheista, jotka ovat vaikuttaa vaikeilta. Tapaamme työssämme asiakkaita, jotka ovat kohdanneet nk. sateenkaariyhteisön sisällä tapahtunutta, monimuotoista seksuaalista häirintää.  Se voi osin johtua sitä, että vähemmistöille itselleen kohdennettua turvaseksi- ja seksuaaliterveysmateriaalia ei ole aiemmin julkaistu.

Ulostulo-oppaamme löytyy kokonaisuudessaan tästä

Toivomme, että luette sanaston pedofilia -kohdan. Onko siinä jotakin, jonka näkisitte tulevan ilmi paremmin toisin sanottuna? Mitä muotoilu voisi tällöin olla?

Opas on tähän mennessä julkaistu vain PDF:nä ja verkossa. Sen sisältöjä on mahdollista uudistaa ja niin onkin jo kertaalleen viime vuonna tehty. Näin laaja teksti elää ja muovautuu koko ajan. Itse sisältö nojaa usean asiantuntijan laajaan kokemukseen, asiakkailta ja kyselyistä saatuun näkemyksiin sekä ammattikirjallisuuteen. Silti opas on hyvä alistaa kriittiseen tarkasteluun, jotta se palvelee tarkoitustaan.

Liitän oheen linkin Sexpon laatimaan kannanottoon professori puolimatkan ulostuloista:.

Ohessa myös linkki itsehoito-oppaaseen, joka koskee seksuaalista kiinnostusta lapsiin.

Tämä teksti on kirjoitettu Jussi Nissisen ja Tommi P. Pesosen kanssa – kuten ulostulo-opaankin.

Keskustelen aiheesta mielelläni lisää.

Ystävällisesti

Mikko Väisänen
Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja, YTM
Seksuaalineuvoja
Pirkanmaan SETA ry
Näsilinnank. 48 E, Tampere (Ajanvarauksella)
mikko.vaisanen[at]sinuiksi.fi, 040 5107488

Hyvää kesää! Sinuiksi-päivystyksessä kesätauko 9.-19.7.

 

 

 
Ammattilaistemme vetämä Sinuiksi-päivystys on avoinna  maanantaisin ja torstaisin klo 19–21 numerossa 044 300 2355. HUOM: Päivystys on kesätauolla 9.-19.7.
Päivystys on avoin kenelle tahansa, jota seksuaalinen suuntautuminen, seksi seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, pohdituttavat joko omakohtaisesti tai perheen jäsenen tai läheisen kokemusten kautta.

Anonyymi Sinuiksi-verkkovastauspalsta on tauolla elokuun loppuun saakka, kunnes uudet verkkosivumme valmistuvat. Samoin chat-ryhmät ja puhelinvertaisemme ovat kesälomalla.

Osa Pirkanmaan Setan vertaisryhmistä jatkaa kesän yli. Vertaisryhmistä löydät lisätietoa verkkokalenteristamme esimerkiksi nuortenryhmä (joka viikko, ke 17-19), neurokirjon ryhmä (2 viikon välein tiistaisin klo 15-17) ja mielenterveysryhmä (2 viikon välein keskiviikkoisin klo 17-19, samaan aikaan nuorten kanssa, eri tilassa) .

Toiminnanjohtaja-Mikko on kesälomalla 6.8. asti.  Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: mikko.vaisanen AT pirkanmaanseta.fi
Seksuaaliterapeuttimme Outi on kesälomalla 1.8. asti. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: outi.santavuori AT pirkanmaanseta.fi

Kiireellisissä, turvapaikanhakija-asiakkaita koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä Mimosa Puumalaiseen, HeSetan vastaavaan yhteisötyöntekijään. Hänet tavoitat maanantaisin klo 11-13 numerosta 045 121 0024 tai osoitteesta mimosa AT heseta.fi.

In urgent matters conserning LGBT+ asylum seekers you may contact Mimosa Puumalainen, who is Senior Community Worker at HeSeta: mondays from 11 to 13, the number is +35845 121 00 24 or by e-mail: mimosa AT heseta.fi.

Hyvää kesää!

Sinuiksi-palvelun päivystys, chatit ja keskustelu Helsinki pride -viikolla

Valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu on mukana Heseta ry:n järjestämässä Helsinki pride -viikossa pitämällä puhelinpäivystykset (ma ja to),  kolme verkkovertaisryhmää ja vertaistapaamisen aseksuaaleille.

Ohjelma tarkemmin alla: 

Ma 25.6. klo 18-20 Sinuiksi-chat sukupuoltaan pohtiville

Tervetuloa keskustelemaan anonyymiin chattiin luottamuksellisesti sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen kokemuksesta ja ilmentämisestä, sukupuolivähemmistöihin kuulumisesta, lokeroista, rooleista, läheisten suhtautumisesta, ulostulosta, omista rajoista ja kaikesta mikä puhututtaa sukupuolen näkökulmasta.

Liittymisohjeet löydät täältä.

Ma 25.6. klo 19.00-21.00 Sinuiksi-puhelinpäivystys

Valtakunnallinen Sinuiksi-puhelinpäivystys on avoinna klo 19-21 numerossa 044 3002355. Puhu ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti seksuaalisesta suuntautumisesta, seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Jos numero on varattu, niin yritä myöhemmin uudelleen tai lähetä halutessasi tekstiviesti. Olemme sinuun yhteydessä.

Ti 26.6. klo 18–20.00 Sinuiksi-chat hengellisyydestä sateenkaari-ihmisille

Tervetuloa keskustelemaan siitä, miten uskon ja hengellisyyden voi yhdistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien elämään. Chat on anonyymi, luottamuksellinen verkkovertaisryhmä, jossa voi jakaa kokemuksiaan turvallisesti.

Chat toteutetaan yhdessä Sateenkaariyhdistys Malkuksen kanssa Tukinetin verkkoalustalla.

Liittymisohjeet löydät täältä.

To 28.6. klo 17-19 Aseksuaaliryhmä Helsinki Pridessä

Pasilan Kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki

Perinteinen aseksuaalisuusteemainen Helsinki Pride-kokoontuminen Pasilan Kirjaston auditoriossa! Tilaisuus on avoin kaikille aseksuaalisuuden kirjon ihmisille itsemäärittelyä ehdottomasti kunnioittaen, heidän läheisilleen sekä myös vielä asiaa pohtiville. Pride-viikon hengessä tilaisuus on myös avoin aseksuaalisuudesta kiinnostuneille ihmisille, kunhan osallistuessaan kunnioittaa asianomaisia ryhmäläisiä ja priorisoi heidän henkisen tilansa tarpeen. Tarjoilut nyyttärihengessä!

Pasilan Kirjaston auditorio löytyy toisesta kerroksesta. Esteetön tila.

Järjestetään yhteistyössä Sinuiksi-palvelun kanssa.

The traditional asexual group of Helsinki Pride at the auditorium of Pasila library! The event is open for everyone on the ace-spectrum, people who are still questioning their identity as well as their friends, spouses and family members. Everyone’s freedom on self-identification will not be questioned. In the spirit of Pride, the event is also open to anyone who wants to learn about asexuality, but we request that the people who come to listen and learn will respect and prioritise the needs of the people in the target group. Bring and/or share snacks!

The auditorium can be found from the second floor of Pasila Library. The space is accessible.

Organised in cooperation with Sinuiksi.fi

To 28.6. klo 18-20 Sinuiksi-chat sateenkaarinuorille

Tervetuloa keskustelemaan anonyymiin chattiin luottamuksellisesti seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, läheisten suhtautumisesta, kaapista, ulostulosta, omista rajoista, identiteeteistä ja kaikesta mikä puhututtaa sateenkaarinuoren näkökulmasta.

Liittymisohjeet löydät täältä.

To 28.6. klo 19.00-21.00 Sinuiksi-puhelinpäivystys

Valtakunnallinen Sinuiksi-puhelinpäivystys on avoinna klo 19-21 numerossa 044 3002355. Puhu ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti. Jos numero on varattu, niin yritä myöhemmin uudelleen tai lähetä halutessasi tekstiviesti. Olemme sinuun yhteydessä.

Sinuiksi-palvelun Mikko on mukana myös Helsinki pride -puistojuhlassa. Tunnistat helposti Sinuiksi-paidasta. Tervetuloa moikkaamaan.

KIITOS: Anna palautetta Pirkanmaan pride -viikosta

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille osallistuneille, vapaaehtoisille ja järjestäjille!

Pirkanmaan pride -viikko 4.-10.6. käsitti yli 30 tapahtumaa, joihin osallistui yli 3200 kävijää.

Pelkästään marssilla oli arviolta yli 2000 osallistujaa. Pirkanmaan pride sisälsi asiaa, keskusteluja, mahdollisuuksia päästä käsittelemään tässä hetkessä pinnassa olevista aiheista, työpajoja, taidetta, yhdenvertaisuutta, sensitiivisyyttä, yhdessä oloa, yhteisöllisyyttä, näkymistä, iloa ja viihdettä.

Pirkanmaan pride on rakentava yhteiskunnallinen tapahtumaviikko, joka tarkastelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää, arkea ja mahdollisuuksia olla oma itsensä, unohtamatta riemua ja juhlimista.

Pirkanmaan pride -koordinaattorina toimi Riku Karppinen, jonka apuna oli joukko vapaaehtoisia sekä useita yhteistyökumppaneita ja moniosaajia. Pride-viikko tehdään vapaaehtoisvoimin, rakkaudesta lajiin.

Palautteesi on meille tärkeä. Kerro meille mikä meni hyvin, mitä toivoisit lisää ja voisitko sinä olla tekemässä sen meidän kanssamme ensi vuonna. Ilmianna itsesi, jossa haluat olla toteuttamassa Pirkanmaan pridea 2019.

Palautekyselyyn: https://my.surveypal.com/PALAUTE-2018-Pirkanmaan-pride

 

 

Näin löydät Pirkanmaan Setan uudelle toimistolle Pride-viikolla

Pirkanmaan Seta ja sen Sinuiksi-palvelu muuttanut uusiin tiloihin yhdessä Hivpointin Tampereen toimipisteen ja Malkus ry:n kanssa.

Uusi osoitteemme on: Näsilinnankatu 48 E, 33210 Tampere (Maa- ja metsätalossa). Toimisto on Laukontorin ja Eteläpuiston kulmauksessa.

Toimistorakennus on helppo tunnistaa talon katolla olevasta MAA- JA METSÄTALO -kyltistä. Talon edessä on runsaasti parkkitilaa, joka on klo 18 alkaen maksutonta. Pääsisäänkäynti on Näsilinnankadun puolelta. Esteetön sisäänkäynti on sisäpihan puolelta. Sisäpihalle pääsee Pyhäjärvenkadun kautta.

 

 

 

 

 

 

 

Näet katunumeron 48 E rapun yläpuolella. Pääsisäänkäynnille johtaa portaat. Ovisummerin löydät ulko-oven vasemman puoleisesta seinästä. Toimistomme on kolmannessa kerroksessa.

 

 

 

 

 

 

Pääsisäänkäynti on osoitteessa Näsilinnankatu 48 E. Toimistomme on kolmannessa kerroksessa. Ulko-oven vasemmalla puolella on ovisummeri, jonka merkitsemme selkeästi Pirkanmaan Seta -nimellä. Alaovi on auki klo 16.15, sen jälkeen paina ovisummeria, niin päästämme sinut sisään. Paikalle pääsee huomaamattomasti.

Kolmanteen kerrokseen pääsee hissillä, jonka ovisivun leveys on 900 mm. Toimistoon on rakennettu invavessa Invalidiliiton ohjeiden mukaisesti. WC on valmis pride-viikon alkaessa.

 

 

 

 

 

 

Esteetön sisäänkäynti on sisäpihan puolelta. Sisäpihalle pääsee Pyhäjärvenkadun kautta.  Tällä puolelle ei ole vielä ehditty asentaa ovisummeria, se on tilattu. Tästä johtuen ilmoitathan etukäteen, jotta voimme tulla sinua vastaan.  Soita tai lähetä tekstiviesti Mikolle: 040 5107488.

Hissin pituus on 120 cm ja leveys 105 cm. Toimistossa on inva-wc.

Muina kuin vertaisryhmien kokoontumisaikoina, varaathan tapaamisajan erikseen Sinuiksi-palvelun työntekijöiltä: mikko.vaisanen[at]pirkanmaanseta.fi ja outi.santavuori[at]pirkanmaanseta.fi. Työpäivämme rakentuu yksilöasiakkaista, nettineuvonnasta, koulutuksista ja ryhmien ohjaamisesta, joten emme ole aina tavoitettavissa ilman ajanvarausta.

 

Tamperelaisjalkapallojoukkueet yhdenvertaisuuden asialla

 

Miesten seitsemännessä divisioonassa ja 35-vuotiaiden kakkosdivisioonassa pelaavan Soho Sporting Society:n joukkueet haluavat edistää yhdenvertaisuutta urheilukentillä ja pukuhuoneissa pelaamalla joukkuepaidoissa, joissa komeilee Pirkanmaan Setan ry:n logo.

Asiasta sovittiin alustavasti jo kaksi vuotta sitten, ja nyt kun paitojen uusiminen tuli ajankohtaiseksi ja päätimme aloittaa yhteistyön juuri sopivasti Pirkanmaan pride -viikkoa 4.-9.6. ennakoiden.

Suurkiitos Soho Sporting Society:n molemmille jalkapallojoukkueille upeasta aloitteesta!

Osa joukkueiden jäsenistä tulevat mukaan pride-marssille uusissa pelipaidoissa.

Yhdessä olemme enemmän!

Lisätietoja yhteistyöstä antavat

Juhana Suoniemi
Soho Sporting Society ry:n varapuheenjohtaja
050 5525769
juhana.suoniemi@gmail.com

Mikko Väisänen
Pirkanmaan Seta ry:n
toiminnanjohtaja
mikko.vaisanen@pirkanmaanseta.fi

Pirkanmaan Seta ry:n logo on jalkapallojoukkueen pelipaidassa.