Kaikki kirjoittajan Mikko Väisänen artikkelit

Pii Anttonen piirsi turvallisen tilan sarjakuvaksi

Piin Seikkailut Cismaailmassa -sarjasta tunnettu sarjakuvataiteilija Pii Anttonen on piirtänyt Pirkanmaan Setan vertais- ja toimintaryhmissä käytetyt turvallisen tilan ohjeet sarjakuvaksi.

Piirretty kerronta tekee ohjelistasta kiinnostavan ja herkullinen kuvitus houkuttaa herkemmin tutustumaan ohjeisiin. Leikkimielisen visuaalisuuden kautta pyritään myös havainnoimaan sääntöjen merkitystä.

Ohjeet auttavat arjessa

Vertaisryhmien ohjeet perustuvat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edistämisvelvoitteen näkyväksi tekemiseen.

Ohjeet luovat turvallisempaa tilaa, sillä ne avaavat ne arvot ja säännöt, joihin Pirkanmaan Setan ryhmätoiminnassa sitoudutaan, jotta kaikilla olisi hyvä olla ja lupa olla oma itsensä mistään tekijästä riippumatta.

Pirkanmaan Setan yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa toteuttamat 20 ryhmää ovat suosittuja. Valtaosa ryhmistä on avoimia, ja kokoontumiskerrat löytyvät verkkokalenterista. Usein ensikertalainen ottaa ensin yhteyttä kuullakseen mitä ryhmissä tehdään ja miten voisi kokea olonsa luontevaksi aivan uusien ihmisten joukossa ja vieläpä niinkin herkkien teemojen kuin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden yhteen tuomina.

Nyt ohjeet julkaistaan myös verkossa, jotta niihin tutustuminen madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaan.

Ohjeiden sisältö on tehty yhdessä ryhmänohjaajien ja ryhmäläisten, eli käyttäjien, kanssa. Itsestäänselvyyksistä tulee itsestäänselvyyksiä vasta kun asia on sovittu yhdessä. Yhteiset pelisäännöt luovat turvaa.

Erityisesti sateenkaarisensitiivisyyttä on hiottu, sillä moni pääsee yhteiskunnan ympäröiviä oletuksia, ennakkoluuloja ja syrjintää pakoon vain tietoisesti, yhdessä luoduissa turvallisissa tiloissa.

Sarjakuvaksi piirretyt ohjeet viestivät myös, että kaikkien huomiointi on hyväntuulista jokaisen arvostusta. Iloa nauttia hyvästä seurasta turvallisesti.

Ryhmät jäävät heinäkuussa tauolle ja palaavat asteittain elo-syyskuun taitteessa. Seuraamalla verkkokalenteria pysyy hyvin perillä tarjonnasta.

Turvallisen tilan ohjeista, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien soveltamisesta käytäntöön, yhdistyksen ryhmistä sekä Sinuiksi-palvelun toiminnasta antaa lisätietoja toiminnanjohtaja Mikko Väisänen: mikko AT pirkanmaanseta.fi

Trasekin mielenosoituksessa translain uudistuksen puolesta

Trasek ry järjesti tänään 27.5. Tampreella mielenosoituksen translain uudistuksen puolesta. Pirkanmaan SETA ry:n puheenjohtaja Minna Minkkinen piti mielenosoi

Mm. Minna minkkinen puhui Trasekin mielenosoituksessa Tampereella.

tuksessa seuraavan puheen:

Rakkaat ihmiset,
 
Harmi, että tapaamme näissä merkeissä. Odotin
hallitusneuvotteluilta enemmän.
Pidän harkitsemattomana ja huonona politiikkana antaa vain osittaisia tietoja​ ​translakiuudistuksesta. Selvästi ei ymmärretä miten tärkeä asia tämä on sukupuolen sukupuolivähemmistöön kuuluville.
Tämä osittaisten tietojen antaminen huolestuttaa aivan turhaan monia ihmisiä ja heidän läheisiään. Kertokaa kaikki tiedot kerralla. Olen todella pettynyt ja suuttunut tällaisesta tavasta informoida näin tärkeästä asiasta.
Tänään Lapsiasiavaltuutettu, Väestöliitto, Sateenkaariperheet ottivat kantaa translaista. He nostivat erittäin hyvin esille, miksi translain uudistus pitää koskea myös alaikäisiä.
Kyseessä on yksi haavoittuvimmista lapsiryhmistämme, johon kohdistuu erittäin vihamielistä suhtautumista yhteiskunnassamme. Meidän on varmistettava sukupuoliristiriitaa kokevan lapsiryhmän turvallinen kasvu.
On järkyttävää, että ihmisoikeuksilla voidaan pelleillä näin. Pidän sietämättömänä, että ollaan tilanteessa, että tiedetään uudistuksen
tulevan, mutta kukaan ei tiedä millainen se on.
Ihmisoikeudet tulee toteuttaa kokonaisuudessaan. Translaki on korjattava niin, että se kunnioittaa myös
alaikäisten itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia.
Odotan hallitusneuvottelijoilta enemmän: Hoitakaa asia nyt kuntoon.

17.05 -keskustelu: Uskallanko käyttää sote-palveluja omana itsenäni?

 

 

 

 

Uskallanko käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja omana itsenäni?

Pe 17.05. klo 17-19 Pirkanmaan Setan toimistolla

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaeissa peräänkuulutetaan yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutta julkisissa palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta asiakkaat ja potilaat pystyisivät varmentumaan  siitä, että heidät osataan kohdata asianmukaisesti ja sensitiivisesti ilman pelkoa syrjinnästä. Edistämisvelvoite toteutuu ani harvassa palvelussa. Siksi tarvitaan tutkittua tietoa, jotta nykytilanne voidaan
korjata.

Terveystieteiden kandidaatti Salla Merikari Tampereen Yliopistosta tutki Pro Gradu -tutkielmassaan yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla.

Aineistona Merikari käytti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille
suunnatun Minun kaappini -kyselyn (2015) tuloksia. Aineisto kattoi lähes tuhat anonyymiä vastausta. Tutkielman tarkoituksena on kuvata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia sensitiivisestä kohtaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja toiveita siitä miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien ajatus yhdenvertaisuuden
edistämisestä toteutuisi.

Pro Gradu -tutkielmaa ohjasivat FT, TtL, dosentti Jari Kylmä ja TtT, professori Eija Paavilainen Tampereen Yliopistosta.

Tämä homo- ja transfobian vastaisen päivän keskustelutilaisuus alkaa klo  17. Tilaisuuden avaa Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja Mikko Väisänen, jonka jälkeen Salla Merikari kertoo tutkimustuloksista.
Tilaisuuden aikana ja lopuksi on mahdollisuus keskustelulle.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille niin
sateenkaari-ihmisille kuin ammattilaisillekin.

Ilmoittaudu linkin kautta.

Tämä homo- ja transfobian vastaisen päivän keskustelutilaisuus on yksi osa kolmiosaista tutkimussarjaa, joissa keskitytään Sinuiksi-palvelun keräämän aineiston pohjalta sensitiivisyyteen sote-palveluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta sekä sote-ammattilaisten näkökulmasta Tampereen yliopiston voimin. Lisäksi Åbo Akademin vähemmistötutkimuksen yksikkö julkaisee myöhemmin tietoa
siitä miltä kaappi näyttää tänä päivänä.

Tarkemmat tiedot: mikko.vaisanen[AT]sinuiksi.fi
Pirkanmaan SETA ry
Näsilinnankatu 48 E, Tampere
3. krs. Pääset huomaamatta perille
Tulo-ohjeet toimistolle (myös esteettömät tulo-ohjeet) kuvien kera:
https://bit.ly/2D44Zww

Miten puhua lapsen lahjasolualkuperästä?

psykologi Mirka Paavilainen
Kuvan lähde: Fertinova

Tampereen Sateenkaariperheet järjestää maanantaina 15.4. klo 17–19 luento- ja keskustelutilaisuuden Pirkanmaan Setan toimistolla.

Miten ottaa lapsen lahjasolutausta puheeksi hänen elämäänsä kuuluvien ihmisten kanssa päiväkodissa ja muualla? Entä miten käsitellä asiaa lapsen itsensä kanssa?

Vanhemmat ja muut lapsen läheiset ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan lapsen lahjasolualkuperään liittyvistä kysymyksistä Pirkanmaan Setan toimistolle, Näsilinnankatu 48 E, Tampere (Maa- ja metsätalossa).

Teemasta alustaa psykologi Mirka Paavilainen, joka on toiminut pian 10 vuoden ajan Ovumia Fertinovan hedelmöityshoitoklinikan psykologina. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös Pirkanmaan Setan ja Simpukka ry:n kanssa.

Mirka ottaa mielellään vastaan ennakkokysymyksiä, toiveita ja pohdintoja aiheesta. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen tampere@sateenkaariperheet.fi niin välitämme ne Mirkalle. Samasta osoitteesta saat lisätietoa tilaisuudesta ja voit liittyä Tampereen sateenkaariperheiden suljettuun Facebook-ryhmään.

Linkki Mirkan esittelysivulle.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tervetuloa!